nieuws

02 nov 2009, 08:08

Emoties rond tram naar Groningen lopen op; GroenLinks bijt terug

De discussie over de aanleg van een tram naar Groningen begint feller te worden. Onlangs maakte de Stadspartij bekend de komst van een tram niet verstandig te vinden. De partij beschuldigt B en W zelfs van ‘bedrog’ en is nu een petitie gestart om de komst van een tram te verhinderen. De fractie van GroenLinks schiet nu met scherp terug en beschuldigt in het blog voor Groningse stadspolitiek (www.dsg.nl) de Stadspartij zelf van ‘’ bedrog en misleiding’’. Hans-Paul Klijnsma, raadslid GroenLinks, laat weten de komst van een tram juist hartstikke goed te vinden voor Groningen. ‘’Alle twijfelaars wil ik adviseren om, als ze eens in Orleans, Gent, Straatsburg, Kassel of Karlruhe zijn, daar de tram te nemen. Ze zijn prachtig, comfortabel, stil en zorgen voor minder auto-overlast in de mooie binnensteden. Zo’n tram wil je straks in Groningen ook’. Hier zijn betoog in de DSG:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Op dit moment zijn er in de stad informatiebijeenkomsten over het gewenste tracé van tramlijn 2 tussen het hoofdstation en Kardinge. Het is nu de tijd van de burgerparticipatie. Stadjers kunnen informatie krijgen: welke tracés zijn er mogelijk? Wat zijn voor- en nadelen? Hoe gaat de besluitvorming verder? Maar ze kunnen ook informatie brengen: wat is er door het trambureau vergeten? Zijn er misschien alternatieven die niet in kaart zijn gebracht? Dat gaat op zo’n manier dat elk raadslid er tevreden over zou moeten zijn.

Zoniet Robert Prummel, voorman van de Stadspartij. Hij is tegen de tram en vindt dat die keuze ook mogelijk moet zijn. Daarom is hij boos en beschuldigt het college van B&W en alle andere partijen van bedrog en misleiding. Maar maakt hij zich daar niet zelf schuldig aan? Immers, de besluitvorming over de tram gaat in meerdere stappen. Zo hebben we begin 2007 een principebeslissing genomen over de terugkeer van de tram in Groningen. Toen was er de mogelijkheid om een correctief referendum aan te vragen, waar geen gebruik van is gemaakt.

Waarom op dat moment? Omdat de kosten voor het verder uitwerken van de plannen zodanig zijn dat je het referendum dan moet laten plaats vinden. Kortom, Robert, die beslissing is in beginsel genomen. Kan er dan nu geen spaak meer in het wiel komen? Natuurlijk, het kan zijn dat de tram qua exploitatie te duur wordt, of dat de provincie zijn toezegging om mee te betalen intrekt. Daarover is helemaal geen geheimzinnigheid zoals Prummel suggereert. Het is ook niet zo dat alles over het eerste tracé naar Zernike vast ligt. De precieze invulling wordt juist in de komende maanden in overleg met bewoners en andere belanghebbenden doorgesproken.

Op dezelfde wijze volgt er na de informatiefase over lijn 2 een nieuw voorstel van het college, waarover inspraak mogelijk is. Daarna besluit de raad. De Stadspartij zou juist blij moeten zijn met deze opzet. Er is binnen de kaders die de raad al heeft gesteld (die op de informatiebijeenkomsten ook worden genoemd) informatie-uitwisseling mogelijk zodat er een mooie uitkomst kan komen.

Seton (CDA)

Ook Jan Seton van het CDA zal daar vast blij mee zijn. Hij heeft echter grote bedenkingen, zo meldde hij toen hij lijsttrekker werd. Hij twijfelt aan de exploitatie en lijkt op zijn schreden terug te keren, want het CDA stemde eerder wel voor de tram. Het vreemde in het stuk van Seton is dat hij nergens ingaat op het alternatief voor de tram als oplossing voor de huidige en toekomstige verkeersproblemen. Wil hij files met bussen, of auto’s naar de binnenstad? Dat kan haast niet, want Jan is een verstandige politicus.

Het heeft er vast mee te maken dat de verkiezingen eraan komen. Jan, toon je weer de verstandige politicus. Alle twijfelaars wil ik adviseren om, als ze eens in Orleans, Gent, Straatsburg, Kassel of Karlruhe zijn, daar de tram te nemen. Ze zijn prachtig, comfortabel, stil en zorgen voor minder auto-overlast in de mooie binnensteden. Zo’n tram wil je straks in Groningen ook.’

Hans-Paul Klijnsma, raadslid GroenLinks