nieuws

10 jun 2002, 00:12

Elektroschmelzwerk Delfzijl (ESD) na lange rechtszaak vrijgesproken

Het chemische bedrijf Elektroschmelzwerk Delfzijl (ESD) en een aantal oud-directeuren zijn vrijgesproken van overtreding van milieuwetten, valsheid in geschrifte en het onterecht innen van subsidies. Er waren forse geldboetes geëist. Het OM zal mogelijk in hoger beroep te gaan, maakte ze donderdag bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Justitie verrichtte jarenlang onderzoek. Vier jaar geleden werd reeds een inval gedaan bij het bedrijf. De zaak werd uiterst complex; dagvaardingen telden vele pagina’s en tenlasteleggingen werden meermalen aangepast. EDS verwerkt cokes en zand tot het halffabrikaat silicum carbide. Daarbij wordt zwaveldioxide uitgestoten. Het onderzoek concentreerde zich rondom vermeende overschrijdingen van emissienormen, problemen rondom zogeheten blazers en de uitstoot van SO2 (zwaveldioxide). Voor een bepaalde installatie zou miljoenen guldens aan onterechte subsidies zijn ontvangen.
De oud-directeuren werden verdedigd door een team van drie advocaten, dat in een dikke stapel documenten stelde dat er niets verwijtbaars had plaatsgevonden. Volgens het OM overtrad het bedrijf tussen 1994 en medio 1998 echter meerdere milieuwetten. Het werd door de complexe materie een van de langste rechtszaken die ooit voor de rechtbank in Groningen diende. De rechtbank trok acht dagen, verspreid over meerdere maanden uit voor de strafzaak.
Een van de oud-directeuren ESD heeft volgens de rechter weliswaar meermalen opzettelijk de Wet milieubeheer overtreden, door bij een proefoven toe te laten dat normen voor uitstoot van schadelijke stoffen werden overschreden, maar omdat ESD zelf geen straf wordt opgelegd, komt ook de oud-directeur er zonder boete af.