nieuws

05 okt 2009, 09:09

Stationsgebied Groningen krijgt impuls: minister Cramer ondertekent overeenkomst

Het Stationsgebied in Groningen maakt al tientallen jaren een mistroostige indruk. Deze in feite allermooiste plek in Groningen om bijvoorbeeld kantoren te ontwikkelen is in al die jaren amper veranderd. Maar vanaf vandaag gaat daar verandering in komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jacqueline Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, brengt vandaag namelijk een werkbezoek aan Groningen. Het zwaartepunt van haar bezoek vormt dan het Stationsgebied van Groningen. Het Rijk hecht belang aan de transformatie van binnenstedelijke spoorzones tot aantrekkelijke locaties waar een mix ontstaat van verkeer, werken, wonen en publieke voorzieningen.

Landelijk voorbeeldproject

De Ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, ProRail en NS hebben de Spoorzone Groningen aangewezen als een van de vijf landelijke voorbeeldprojecten. Vandaag wordt dit geformaliseerd in een Intentieovereenkomst Spoorzone Groningen.

Vanmiddag vindt de ondertekening van de Intentieovereenkomst plaats in de Stationsrestauratie.

De ondertekenaars zijn: minister Jacqueline Cramer, gedeputeerde Marc Jager, wethouder Frank de Vries, directeur generaal Mobiliteit van het ministerie van V&W Siebe Riedstra, regiodirecteur ProRail Cees de Vries en regiodirecteur NS Arjan Bleeker.