nieuws

05 jul 2002, 00:12

EINDE AAN CHLOORTRANSPORTEN; NIEUWE FABRIEK IN DELFZIJL

Er komt een einde aan de chloortransporten van Groningen naar Rotterdam. Akzo Nobel Base Chemicals heeft met de Nederlandse overheid een principe-akkoord gesloten over stopzetting van het chloortransport. In Delfzijl komt een nieuwe chloorfabriek, die chloor levert voor de lokale bedrijven in de regio. Daardoor zijn chloortransporten naar Rotterdam niet meer nodig, maar blijft de chemische industrie in Delfzijl van chloor voorzien. Dit compromis is tot stand gekomen mede dankzij de inzet van Commissaris der Koningin Hans Alders.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Akzo Nobel Base Chemicals zal de productie van chloor concentreren in Rotterdam en Delfzijl. De chloorproductie in Hengelo wordt daarom verplaatst naar Delfzijl. Ook wordt de chloorverwerkende fabriek in Hengelo gesloten en wordt de MCA-productiecapaciteit naar Delfzijl gebracht. Door deze verplaatsing krijgt de stad Hengelo de mogelijkheid voor verdere ruimtelijke ontwikkeling. In Delfzijl ontstaat duurzame werkgelegenheid voor ongeveer 150 werknemers. In Hengelo komen 270 arbeidsplaatsen te vervallen.
De chloorfabriek van Akzo Nobel Base Chemicals in Rotterdam wordt uitgebreid tot een productiecapaciteit van 500.000 ton chloor per jaar. Door deze maatregel zal in Nederland het structurele transport van chloor per spoor vanaf 2006 stoppen. Akzo Nobel Base Chemicals behoudt de mogelijkheid om vanwege bijvoorbeeld onderhoud van fabrieken, incidenteel chloor per trein te vervoeren.
Met de bouw van de chloor- en MCA-fabriek in Delfzijl is een investering gemoeid van EUR 130 miljoen. De Nederlandse overheid komt Akzo Nobel Base Chemicals tegemoet met een bedrag van EUR 57 miljoen. Ook derden zullen in de bouw van de chloorfabriek participeren met een bedrag van EUR 30 miljoen.
Mr. C.J.A. van Lede, voorzitter van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel: “Deze overeenkomst is geheel in lijn met ons beleid om het transport van chloor zoveel mogelijk terug te brengen. Het is verheugend dat in goede samenwerking met de overheid een nagenoeg volledige beëindiging van deze transporten mogelijk wordt.”