nieuws

18 mei 2011, 10:10

Eikenrups rukt op in Groningen; GGD neemt bestrijding ter hand

De GGD gaat samen met gemeenten, provincie en een Stichting Iepenwacht de bestrijding ter hand nemen van de Eikenprocessierups. Deze werd in 2010 voor het eerst gesignaleerd in de provincie Groningen en dreigt zich verder te verspreiden. De rups verspreidt brandharen die bij mensen en dieren vervelende lichamelijke reacties geven, zoals jeuk en ademhalingsproblemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vlinders van de rups zijn vorig jaar aangetroffen op eiken in het westen, het zuiden en het oosten van onze provincie, veelal nabij de grens met Drenthe. Dit jaar zullen naar alle waarschijnlijkheid in deze gebieden ook de rupsen plaatselijk worden aangetroffen.
De verwachting is dat in de genoemde gebieden, in zeer beperkte mate, de rupsen deze klachten kunnen veroorzaken. Vermijding van elk contact met de rupsen, brandharen en nesten voorkomt de klachten. De Stichting Iepenwacht Groningen, de provincie, de gemeenten en GGD Groningen werken samen in de aanpak en bestrijding van de rups en het in kaart brengen van de risico's voor mens en natuur.


Wat is de eikenprocessierups


De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen waar ze overwintert. Van april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Aanvankelijk zitten ze hoog in de boom. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen, waarna ze grote nesten vormen op de stammen van eikenbomen. Vorig jaar is ontdekt dat de rupsen hun nest ook aan de voet van een eikenboom onder de grond kunnen maken. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellingshuidjes en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen 's nachts in processie op zoek naar voedsel.


Aanpak in Groningen


Sinds begin dit jaar is de Stichting Iepenwacht Groningen het centrale coördinatiepunt voor communicatie over en beheersing van de eikenprocessierups in onze regio. In samenwerking met de Provincie Groningen heeft de stichting een provinciebrede werkgroep opgericht, waarin Staatsbosbeheer zit als vertegenwoordiger van de terreinbeherende organisaties en de gemeenten worden vertegenwoordigd door Marum, Groningen en Bellingwedde. GGD Groningen informeert het publiek en de gemeenten over de gezondheidsrisico's. GGD Groningen vraagt huisartsen en dierenartsen in Groningen de klachten die door de eikenprocessierups zijn veroorzaakt bij de GGD te melden.


Meer informatie


Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht bij GGD Groningen, telefoonnummer 050-367 41 77 op werkdagen van 10-14 uur. Zie ook onze website ggd.groningen.nl/milieu-gezondheid/eikenprocessierups voor informatie over de klachten en het voorkomen van klachten. Voor informatie over bestrijding en aanpak van de overlast kunt u contact opnemen met uw gemeente.