nieuws

25 jan 2009, 12:12

Eigenaar bordelen eist schadevergoeding

De eigenaar van vijf bordelen in de stad Groningen heeft een claim van duizenden euro's ingediend bij de gemeente Groningen en de Staat der Nederlanden. In totaal gaat het om een bedrag van 170.000 euro. Dat heeft de gemeente bevestigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De man wil een vergoeding voor de imagoschade die hij zegt geleden te hebben door de Bibob-procedure die de gemeente begin 2008 tegen hem aanspande. Van de gemeente en de Staat eist hij nu 100.000 euro. Daarnaast is een claim ingediend van 70.000 euro bij Bureau Bibob, dat op verzoek van de gemeente onderzoek deed naar de bordelen. Volgens het ministerie van Justitie is het de eerste keer dat een schadeclaim is ingediend naar aanleiding van een Bibob-zaak.

De wet Bibob stelt gemeenten in staat een vergunning in te trekken bij ernstig gevaar van misbruik. De Raad van State oordeelde begin vorig jaar echter dat het besluit van de gemeente Groningen onvoldoende was onderbouwd en de panden niet gesloten mochten worden.

Op 2 februari zal de rechtbank in Groningen zich over de schadeclaims buigen.