nieuws

19 dec 2002, 00:12

Eettafelgesprekken moeten taalachterstand Groningers wegwerken

Eettafelgesprekken met het hele gezin en culturele uitstapjes naar musea en theaters moeten de taalachterstand van autochtone plattelandsjongeren wegwerken. Dat is de inzet van een grootschalig project dat de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de komende jaren op negen scholen in oost-Groningen gaat uitvoeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project bestaat uit twee delen: een onderzoek naar de oorzaken van de taalachterstand en het direct proberen terug te dringen van die achterstand tijdens de lagere schoolcarrière van een groep leerlingen. De wetenschappers van de RuG vermoeden dat een belangrijke oorzaak van het relatief hoge aantal achterstandsleerlingen op het platteland ligt in het grote aantal relatief lager opgeleiden dat op het platteland woont.
Negen scholen in onder meer Appingedam, Vlagtwedde, Stadskanaal en Beerta hebben zich enthousiast getoond voor het experiment. Het betreft in totaal duizend kinderen. De onderzoekers gaan in nauw overleg met de leraren en ouders proberen de taalachterstand van de leerlingen te verkleinen. Zo willen zij onder meer ouders te stimuleren meer goede gesprekken en culturele activiteiten met hun kinderen te ontplooien.
,,We willen echter stigmatisering van plattelandskinderen voorkomen’’, stelt woordvoerder H. Hacquebord van de RuG met klem. ,,Het is zeker niet zo dat plattelandskinderen dommer zijn dan Randstad-kinderen, ze krijgen alleen minder vanzelfsprekend van huis uit taalbevorderende activiteiten mee. In de jaren zeventig werd nog geloofd dat je minder eloquente leerlingen gewoon meer grammaticalessen moest geven: die tijd is gelukkig voorbij.’’
Cijfers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) wezen onlangs uit dat in vier gebieden in Nederland onevenredig veel autochtone kinderen een taalachterstand hebben ten opzichte van hun leeftijdgenoten: Groningen, Drenthe, Friesland en Zeeland. Elke regio heeft van het ministerie een bedrag tot zijn beschikking gekregen om de taalachterstand aan te pakken.