nieuws

15 jul 2007, 00:12

Eerste verblijfsvergunning pardonregeling uitgereikt

Loco-burgemeester Jannie Visscher reikt vrijdagmiddag 13 juli 2007 op het Groninger Stadhuis de eerste verblijfsvergunningen uit aan mensen die in de stad Groningen onder de pardonregeling van staatssecretaris Albayrak vallen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De pardonregeling, die geldt voor buitenlanders die onder de oude Vreemdelingenwet (voor 1 april 2001) in Nederland asiel hebben aangevraagd en hier nog altijd verblijven, is op 15 juni 2007 in werking getreden. De mensen die in Groningen als eersten een verblijfspasje ontvangen zijn afkomstig uit Ghana en China. Naar verwachting zullen tussen de 250 en 350 mensen in Groningen onder de pardonregeling vallen. De gemeente Groningen hecht grote waarde aan een goede en humane uitvoering van de pardonregeling. Zo spant de gemeente zich maximaal in om de mensen die onder de pardonregeling te ondersteunen bij het verwerven van een volwaardige plaats in de Groninger samenleving.

Eerste twee pasjes
Vrijdagmiddag 13 juli zijn twee van de drie mensen die dankzij de pardonregeling in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op het Stadhuis aanwezig. Het gaat om de 23-jarige mevrouw Min Lan Zhuo uit China en haar vijfjarige zoontje Jerry Chao Xu. Mevrouw Zhuo is zeven jaar geleden alleen naar Nederland gekomen, waar ze als alleenstaande minderjarige asielzoeker werd opgevangen. Zij heeft in Nederland de mbo-opleiding Bank- en verzekeringswezen afgerond en een Assurantiƫn-B diploma behaald. Haar zoontje Jerry Chao Xu is in Nederland geboren. Net voor de zomervakantie heeft hij een prijs gewonnen op de Chinese school. De 43-jarige mijneer Fredrik Owusu Buahin uit Ghana, die vanmiddag verhinderd is, ontvangt volgende week zijn verblijfsvergunning.