nieuws

04 jul 2001, 00:12

Eerste interculturele verpleegkundigen van Nederland studeren af in Groningen

De eerste interculturele verpleegkundigen in Nederland krijgen woensdag 4 juli in Groningen hun diploma.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zij hebben in tien maanden specifieke kennis en vaardigheden opgedaan voor verpleging van asielzoekers. De opleiding Interculturele Verpleegkunde is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen, MOA/GGD (Medische Opvang Asielzoekers) en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
De post-hbo opleiding Interculturele Verpleegkunde is in oktober 2000 van start gegaan bij de Hanzehogeschool. De 25 deelnemers zijn allen verpleegkundige bij MOA Noord-Nederland. Zij zijn na de opleiding beter toegerust op de praktijk van het verplegen van asielzoekers. Van alle asielzoekers in Nederland wordt een kleine 30% opgevangen in het noorden van het land.
Het opleidingstraject duurt 10 maanden. In de opleiding is er veel aandacht voor interculturele communicatie. In het eerste deel van de opleiding staan de culturele aspecten van de zorg voor asielzoekers en beleidsaspecten van medische opvang centraal. In het tweede deel zijn er differentiaties waarbinnen aandacht is voor de interculturele aspecten bij consultvoering, psychosociale begeleiding, opvoedingsproblemen en het geven van voorlichting.
Vanwege het succes van de opleiding en de grote behoefte aan interculturele verpleegkundigen wordt dit concept overgenomen door MOA Zuid-Nederland en uitgevoerd door hogescholen in de regio. Komend studiejaar starten bij de Hanzehogeschool twee groepen medewerkers van MOA om opgeleid te worden tot interculturele verpleegkundige. In de toekomst zal de opleiding opengesteld worden voor verpleegkundigen in het algemeen.