nieuws

14 feb 2013, 19:07

Eemsmond vraagt raad bouwkrediet voor grote concentratie basisscholen

Het college van burgemeester en wethouders van Eemsmond vraagt de gemeenteraad om een krediet van vijfeneenhalf miljoen euro voor de bouw van een brede school in het Boukemapark in Uithuizen. Ontwikkelkosten, grondkosten en het afboeken van de drie oude scholen, zijn bij de kredietaanvraag inbegrepen. Als de raad tijdens de raadsvergadering van 28 februari instemt met het voorstel, biedt de nieuwe brede school straks onderdak aan de drie basisscholen in Uithuizen; OBS Brunwerd, CBS de Regenboog en KBS de Schelp.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De scholen zijn enthousiast over de ontwikkelingen en hebben inmiddels een gezamenlijke visie op onderwijs opgesteld. Deze visie is ‘waardengericht’.


Dat betekent dat de scholen een gemeenschappelijk pedagogisch klimaat realiseren met gemeenschappelijke normen- en waarden. Hierin is ruimte voor iedere school om inhoud te geven aan zijn eigen achtergrond. De brede school biedt straks een evenwichtig onderwijsaanbod voor kinderen van 4 tot 12 jaar.


Naar verwachting kunnen de drie scholen in 2015 hun intrek nemen in de brede school. De huidige drie schoolgebouwen worden dan ingezet voor andere doeleinden of herontwikkeling.


Gezamenlijke visie


“Met de brede school in het Boukemapark heeft Uithuizen straks een concentratie van basisscholen met een gezamenlijke visie op onderwijs. De brede school kan zich in de toekomst ontwikkelen tot een kindvoorziening die open is van 7.00 tot 19.00 uur ‘s avonds”, zegt onderwijswethouder Harald Bouman.