nieuws

02 mrt 2013, 09:09

Eemsmond: niet zes maar vijf Groningse gemeenten

Bij de gemeente Eemsmond is de klap van de herindelingsvoorstellen hard aangekomen. In de voorstellen van de commissie raakt die gemeente haar zeer florerende Eemshaven kwijt aan een nieuw te vormen gemeente Eemsdelta. Zelf zou Eemsmond dan opgaan in een gemeente Hoogeland. In een veklaring stelt Eemsmond nu dat het dan maar beter is om van heel noord-west Groningen een nieuwe gemeente te maken. Dat blijkt uit onderstaande verklaring.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vier van de zes gemeenten hebben in het advies van de Visitatiecommissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’ een omvang die past bij de landelijke ontwikkeling op het terrein van schaalvergroting.

Het is opvallend , aldus de gemeente Eemsmond, dat de commissie ervoor heeft gekozen twee gemeenten hierin uit de toon te laten vallen: Hogeland en Eemsdelta. Juist in het gebied waar die robuustheid nodig is, blijven de gemeenten klein en kwetsbaar in het advies. Dat is opmerkelijk in het licht van de kansen die de commissie het gebied toedicht op het vlak van economie, recreatie en toerisme.


Eemsmond is nooit een voorstander van herindeling geweest, maar is zich ervan bewust dat hierin, gezien de actuele ontwikkelingen, stappen genomen moeten worden. Het college van Eemsmond onderschrijft het belang van robuuste, duurzame gemeenten, zoals de commissie deze in haar advies omschrijft als doorslaggevend argument voor toekomstbestendige uitvoering van gemeentelijke taken.


Niet levensvatbaar


Het gemeentebestuur van Eemsmond maakt zich grote zorgen over het advies om twee relatief kleine gemeenten te creëren. Deze oplossing is niet robuust en toekomstbestendig. De voorgestelde gemeente Hogeland (zonder Eemshaven) is niet levensvatbaar wat betreft inwonersaantal en financiële omstandigheid.

Het gemeentebestuur kiest voor een krachtige gemeente ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’ conform de argumenten van de commissie wat betreft robuustheid, uitvoeringskracht en duurzaamheid van de nieuwe gemeente.