nieuws

24 okt 2000, 00:12

Eemshaven: nieuwe toekomst als Urker vissershaven

De Eemshaven gaat een nieuwe toekomst tegemoet: als vissershaven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De meest noordelijke zeehaven van Nederland, de Eemshaven, ontwikkelt zich tot tweede thuishaven voor de Urker vissers. De Eemshaven is zó in trek dat er besprekingen zijn gestart over de vestiging van een overslagfaciliteit. Daarbij krijgen de Urker schepen dan vaste ruimte aan de kades, opstallen en voorzieningen voor de overslag van vis.
De vestiging is het sluitstuk van een ontwikkeling waarbij de Urkers de laatste jaren steeds meer gebruik maken van de Eemshaven. ‘Elk weekend meren hier nu al ongeveer vijftig vissersschepen af, ongeveer tweederde van de Urker vissersvloot’, zegt René Genee van Groningen Seaports, de havenautoriteit.
De Eemshaven is aantrekkelijk geworden komt omdat deze vanaf de visgronden makkelijker bereikbaar is dan de haven van Urk. De schepen hoeven geen sluizen te passeren en kunnen uren eerder afmeren. De Eemshaven heeft bovendien geen last van getijden. Overigens is het niet de bedoeling de Urker visafslag te beconcurreren; wel kan deze vanaf de Eemshaven sneller worden bevoorraad.
Het bevorderen van de visserij-activiteiten past in een nieuwe strategie van de Eemshaven. Aanvankelijk was deze bedoeld als chemiehaven en voor fruitoverslag. Maar nu kiest de Eemshaven er voor om kleinschaliger, maar uiteenlopende activiteiten van de grond te tillen. ‘Zo worden er in de Eemshaven cruiseschepen van de Duitse Meyer-werf afgebouwd. Ook zijn er dokken gekomen voor de afbouw Groningse zeeschepen. De oude fruitterminal is ook weer in gebruik voor overslag. Aldus hopen we met veel kleinere activiteiten de Eemshaven alsnog tot een succes te maken’, aldus Genee.