nieuws

02 jul 2008, 09:09

“Eemshaven nationale energiepoort voor Nederland”

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord vindt dat het kabinet de Eemshaven moet aanwijzen als centrum van de Nederlandse energieproductie. De forse investeringen die daar op energiegebied zijn gepland en die nieuwe initiatieven bewerkstelligen, rechtvaardigen deze publieke erkenning. De erkenning moet ertoe leiden dat de rijksoverheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om de capaciteit van het hoogspanningsnet te vergroten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de aankondiging van de komst van twee nieuwe energiecentrales naar de Eemshaven, van NUON en RWE, rees direct de vraag of er voldoende capaciteit op het hoogspanningsnet zou zijn om de stroom te transporteren. Dit wist netbeheerder TenneT met enkele noodverbanden op te vangen, maar inmiddels heeft ook het Zwitserse Advanced Power zich in de Eemshaven gemeld voor de bouw van een centrale. Het hoogspanningsnetwerk zal dus snel ingericht moeten worden op de onstuitbare ontwikkeling van de Eemshaven.

Naast het versneld aanleggen van een nieuwe hoogspanningsverbinding, zal in de tussentijd werk gemaakt moeten worden van congestiemanagement. Hierbij kunnen energieproducenten zich tijdelijk tegen een vergoeding laten afschakelen van het hoogspanningsnet bij een overschot aan energieaanbod. Daarmee wordt overspanning voorkomen tot de transportcapaciteit is vergroot.