nieuws

15 mrt 2010, 15:03

Economie Noord-Groningen krijgt impuls

Ondernemers in Noord-Groningen hebben te maken met roerige tijden. Een krimpende economie, bevolkingsdaling en het verdwijnen van voorzieningen vragen veel van de ondernemer.Maar er zijn ook kansen. Denk aan de investeringen in de Eemshaven en de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid gaat ondernemers en ondernemersverenigingen faciliteren om samen te werken aan een aantrekkelijke en economisch gezonde regio.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

MKB-Nederland Noord, De Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Stichting DBF en de Stichting Ondernemershuis Eemsdelta hebben de krachten gebundeld in het project MKB GOING (Goed Ondernemen in Noord Groningen). Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde en wordt ondersteund door provincie en gemeenten. Voor het project is 800.000 euro beschikbaar gesteld. De provincie Groningen en de Noord-Groningse gemeenten hebben hier mede in geïnvesteerd en er wordt gebruik gemaakt van Europese subsidie uit het LEADER-programma. Het project heeft een looptijd van drie jaar.

Ondernemers worden opgeroepen om met ideeën aan te kloppen bij MKB GOING. Dit kan via de website www.mkbgoing.nl of via de drie aanjagers die namens de projectpartners in de regio actief zijn. Zij benaderen ondernemers om de vragen, wensen, problemen en kansen te achterhalen. Samen met de ondernemers gaan de aanjagers aan de slag om de ideeën tot uitvoering te brengen met de beschikbare middelen binnen het project.

Hiervoor heeft MKB GOING een speciaal ontwikkeld pakket aan diensten en projecten. Daarnaast biedt MKB GOING het midden- en kleinbedrijf in Noord-Groningen toegang tot de activiteiten en regelingen van andere organisaties en instellingen, zoals Syntens, NOM of TCNN. In Noord-Groningen zijn ruim 4850 bedrijfsvestigingen waarvan maar liefst 95 procent met minder dan tien werknemers.

Niet in de eerste plaats door hun omvang, maar juist door hun aantal zijn de kleinschalige bedrijven belangrijk voor de economie van het Hoogeland. Zij dragen bij aan de dynamiek van dorp en regio, aan het voorzieningenniveau in de dorpen en aan een stabiele werkgelegenheid. De versterking en verbreding van het midden- en kleinbedrijf houdt niet alleen ondersteuning in van bestaande bedrijven, ook startende ondernemers zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de regionale plattelandseconomie.