nieuws

12 nov 2007, 21:09

"Economie Groningen stagneert door uitblijven investeringen in infrastructuur"

De groei van de Groningse economie staat op het punt van stagneren. Dat is een gevolg van grote verkeersproblemen vooral rond de stad Groningen. Dat stelt professor dr.Ed Nozeman, bijzonder hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de RUG.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie in de regio Groningen-Assen ontwikkelt zich tot nu toe in elk geval uiterst voorspoedig.
Er is sprake van een sterk gestegen vraag naar bedrijfsterreinen en onroerend goed. De verwachting is dat deze groei zich ook in 2008 doorzet. Het noorden bungelt niet langer onderaan het rijtje van gebieden in Nederland met economische groeicijfers, maar stoomt juist hard omhoog op de ranglijst. Grote zorgen zijn er echter over de bereikbaarheid in de regio. Er is te weinig geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen. Dat is de conclusie van de Vastgoedrapportage Groningen - Assen 2007 dat op woensdag 14 november in Martiniplaza wordt gepresenteerd.

Het rapport vermeldt een zeer voorspoedige economische ontwikkeling. De economische groei in de noordelijke regio is beduidend beter dan het landelijke gemiddelde. De werkgelegenheid groeit, de werkloosheid neemt af. Maar als er niet snel adequate maatregelen worden genomen staan ondernemers straks in de file in plaats van dat ze zaken kunnen doen.

Bedreiging


Volgens professor dr.Ed Nozeman, bijzonder hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de RUG, is het dichtslibben van de wegen rond Groningen momenteel zelfs een van de grootste bedreigingen voor een stabiele groei van de Groningse economie. “Het Rijk hakt geen knopen door als het gaat om broodnodige investeringen in de regio Groningen-Assen. Het laatste grote infrastructurele project bestond uit de aanpassingen aan de Westelijke Ringweg Dat is jammer, zeker nu de economische ontwikkelingen in deze regio zelfs beter zijn in vergelijking met de landelijke.