nieuws

29 aug 2008, 08:08

Ecologie, groen en water bij duurzame woningen aan Rijksweg Groningen

In het streven om uit te groeien tot meest duurzame stad van Nederland heeft Groningen plannen goedgekeurd van woningstichting In voor de bouw van 63 woningen. In het stedenbouwkundige plan is veel aandacht voor ecologie, groen en water.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woningcorporatie In gaat 63 woningen bouwen op de Boerhoflocatie aan de Rijksweg in Groningen. Op het 1,5 hectare grote terrein worden woningen gebouwd in de sociale huursector en in de categorie goedkope koop. Bij de bouw wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de duurzaamheidsambities van de stad Groningen.
De woningen worden gebouwd in het gebied dat wordt begrensd door de Rijksweg, Bolder en Steiger. Op het terrein was tot voor enige jaren het garagebedrijf Boerhof gevestigd. In 2001 verwoeste een brand het daar toen gevestigde motorbedrijf. De bedrijfspanden werden afgebroken en het terrein bleef braak liggen.

De plannen zijn in augustus op een informatieavond gepresenteerd aan de direct omwonenden en in een eerder stadium aan de Scheepsraad. Het stedenbouwkundige plan wordt nu vrijgegeven voor inspraak en er komt nog een inspraakavond.