nieuws

08 nov 2000, 00:12

‘Dwarse’ onderzoekers krijgen drie ton subsidie

Vier jonge talentvolle wetenschappers aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) krijgen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) jaarlijks drie ton subsidie. Ze krijgen dit geld om hun onorthodoxe ideeën mee uit te voeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De onderzoekers zijn verbonden aan de faculteiten Godgeleerdheid, Filosofie, Sociologie en Farmacie. Een van de uitverkorenen is godsdienstwetenschapper E. Tigchelaar. Zijn antropologische onderzoek naar de oude Joodse cultuur staat haaks op de gangbare methodes die vooral uitgaan van oude geschriften. De NWO deelde dit jaar bewust alleen prijzen uit aan wetenschappers uit de alfa en gamma-hoek. De exacte wetenschappers hadden namelijk in de jaren daarvoor alle subsidies in de wacht gesleept.
De NWO wil door het subsidiëren van onderzoek voorkomen dat veelbelovende jonge onderzoekers verloren gaan voor de wetenschap. De onderzoekers moeten dan ook beloven dat ze na hun onderzoek bij de universiteit aan de slag gaan. In totaal heeft de NWO dit jaar 43 ‘dwarse’ wetenschappers met geld beloond. De RuG neemt zo’n tien procent van het wetenschappelijk onderzoek voor haar rekening en is dus ietwat onderbedeeld. Overigens zijn lang niet alle beloonde wetenschappers jong te noemen. De gemiddelde leeftijd van de Groningse winnaars is 33 jaar.