nieuws

27 aug 2002, 00:12

Duizenden banen in Groningen weg door bezuinigingen gesubsidieerde arbeid

De FNV gaat in Groningen actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet Balkenende met betrekking tot gesubsidieerde arbeid. Volgens de FNV dreigen door de plannen landelijk 31.000 gesubsidieerde banen verloren te gaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat daarbij om 18.000 banen in de W.I.W. (Wet Inschakeling Werkzoekenden, de vroegere banenpool-banen) en om 13.000 I/D-banen, de vroegere Melkertbanen. Voorafgaande aan een grote landelijke manifestatie eind november is in het noorden een eerste protestmanifestatie op 9 september.
De acties in Groningen worden georganiseerd door FNV Regiowerk en de Algemene Onderwijsbond Aob. Volgens Harm Brouwer, Regiohoofd van de vakcentrale FNV Noord-Nederland is besloten de acties in het Noorden van start omdat daar relatief veel gesubsidieerde banen zijn. Volgens de bonden leiden de kabinetsplannen alleen al voor het Noorden tot een verlies van vierduizend gesubsidieerde banen.
Volgens de bonden is bij het strategisch akkoord van het kabinet Balkenende afgesproken dat er de komende vier jaar 850 miljoen euro bezuinigd wordt op de gesubsidieerde arbeid. Formeel wordt de gesubsidieerde arbeid een zaak van de gemeenten. ‘Maar het kabinet legt daar vervolgens geen geld bij voor de gemeenten, en wil bovendien de OZB afschaffen. Dat leidt er uiteindelijk toe dat eenderde van de huidige 90.000 gesubsidieerde banen in Nederland verdwijnt. En dat is een treurige zaak. Want de mensen waar het om gaat zijn straks weer aangezen op de bijstand’, aldus Babs Snijdewind van de Algemenen Onderwijsbond Aob.
Volgens de bonden zijn de plannen zeer ingrijpend omdat in het onderwijs, bij bibliotheken, het welzijnswerk en de zorgsector zeer veel mensen actief zijn via een gesubsidieerde banen. ‘Niet alleen voor de mensen die het zelf betreft is het rampzalig wanneer die banen verdwijnen, maar voor hele sectoren in de samenleving’.