nieuws

04 jul 2018, 13:01

Duizend woningen in Stad vóór 2022 van het gas af

Duizend woningen in Stad vóór 2022 van het gas af

Voor 2022 moeten duizend woningen in de wijken Paddepoel en Selwerd aardgasvrij zijn. Dat is het streven van het stadsbestuur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die al in 2018 starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Als het aan het college van B en W ligt, gaat dat gebeuren in de stadswijken Paddepoel en Selwerd.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) deed begin dit jaar bij een bezoek aan het aardbevingsgebied al een toezegging over de deelname van de gemeente Groningen aan de proeftuinen. In oktober wordt bekend of Groningen definitief een bedrag ontvangt. Het ministerie verdeelt de 90 miljoen euro over proeftuinen in 20 gemeenten. Ook in Ten Boer en Haren worden twee dorpen, Ten Post en Glimmen, aangedragen als proeftuinen.

Paddepoel en Selwerd

De keuze voor Paddepoel en Selwerd ligt voor de hand vanwege de ontwikkelingen die daar al plaatsvinden. Zo legt WarmteStad er een warmtenet aan. In de wijk Selwerd wordt gewerkt aan een omvangrijke wijkvernieuwing, waar de mogelijkheden voor de energietransitie deel van uitmaken. In Paddepoel werken de Groninger energiecoöperatie Grunneger Power en stichting Paddepoel Energiek, een bewonersinitiatief dat de wijk Paddepoel duurzaam wil maken, samen met bewoners aan de opzet van een buurtwarmtecoöperatie.