nieuws

18 mei 2001, 00:12

Duitsland laat mosselen wegvissen ‘in Nederlandse wateren’

Duitsland laat mosselen wegvissen in Gronings gebied, althans in een omstreden grensgebied tussen Nederland en Duitsland. Dat zegt vandaag de Waddenvereniging.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Waddenvereniging is woedend dat het Duitse Fischereiamt dat vergunning heeft verleend aan een Duits mosselbedrijf om mosselen te vissen op een jonge mosselbank bij Delfzijl. De mosselbank bevindt zich op De Hond, een droogvallende plaat in het Eems-Dollardgebied. Deze bank is van groot belang voor scholeksters en eidereenden.
De Waddenvereniging was juist zo blij met de nieuwe mosselbank omdat de scholeksters en eidereenden grote voedselproblemen hebben in het Waddengebied. Daardoor is er sprake van vogelsterfte. Maar de nieuwe mosselbank op De Hond, die sinds 1999 is ontstaan, is een belangrijke nieuwe voedselbron.
De Nederlandse regering wil de mosselbanken in Nederland beschermen en heeft daarom een verbod uitgevaardigd voor visserij die de bodem beroert. Dat verbod is volgens Nederland ook van toepassing op De Hond Maar volgens Duitsland hoort De Hond niet bij Nederland maar bij Duitsland. Beide landen hebben nog steeds geen overeenstemming over de vraag waar de grens tussen Nederland en Duitsland in de Eemsmond precies ligt. Dat is daarom voorlopig geregeld in het Eems-Dollard verdrag uit 1996. Maar volgens de Waddenvereniging is dat verdrag onvoldoende bindend omdat Duitsland toestemming heeft gegeven voor het wegvissen van de mosselbanken. De Waddenvereniging gaat nu Duitse zusterorganisaties inschakelen, in de hoop dat deze in staat zijn de Duitse toestemming ongedaan te maken.