nieuws

25 sep 2008, 11:11

Spectaculaire woontorens voor Groningen, waaronder 75 m hoge La Liberté

De plannen voor twee opmerkelijke woningbouwprojecten liggen klaar. Op voorstel van B en W buigt de gemeenteraad zich binnenkort over drie nieuwe woontorens die samen circa 220 woonappartementen toevoegen aan de stedelijke woningvoorraad. Twee daarvan komen aan het Vrijheidsplein bij de A7, de derde aan het Van Starkenborghkanaal bij de Gerrit Krolbrug. De plannen werden gepresenteerd door PvdA-wethouder Frank de Vries van ruimtelijke ordening.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan het Vrijheidsplein verrijst het complex ‘La Liberté’ van de Franse architect Dominique Perrault in opdracht van woningstichting Patrimonium. La Liberté is een ontwerp van twee woontorens, een van 18 lagen (75m) en de andere in 6 lagen (40 m).

Samen staan de torens op een onderbouw van twee kantoorverdiepingen van elk 1500 m² met ondergronds een parkeerkelder. In de torens komen ± 120 sociale huurwoningen. Omwonenden en de bewonersorganisatie verwelkomen het project en de inspraak leverde geen enkele negatieve reactie op. Burgemeester en wethouders willen het ontwerp-bestemmingsplan voor dit complex nu ter inzage leggen en verwachten dat de bouw in het voorjaar van 2009 kan beginnen.

De woontoren ‘De Brugwachter’aan de Gerrit Krolbrug is een ontwerp van Erick van Egeraat associated architects voor woningcorporatie In. De toren wordt 75 m hoog in 23 bouwlagen en omvat ± 100 koopappartementen in de prijsklasse van rond de € 250.000,-. De woontoren is niet onbesproken. Omwonenden verzetten zich tegen de komst en in september 2007 spuide de raadscommissie Ruimte en Wonen zoveel kritiek dat het college het voorstel terugnam.

Het huidige voorstel bevat twee tegemoetkomingen. De toren is verplaatst van de noordwestelijke naar de zuidoostelijke hoek van de grondkavel, dichter bij de brug. Hierdoor bedraagt de kortste afstand tot het Wessel Gansfortcollege nu 55 meter in plaats van 20. Ook komt er een extra ecologische zone van ca. 25 meter breed tussen school en toren. Het eerste voorstel bevatte alleen een ecologische verbinding tussen de beide ‘Hunzepoten’ aan de noordzijde van de school van gemiddeld 4 meter breedte. In de nieuwe opzet worden er 9 woningen minder gebouwd.

De gemeenteraad moet zich nu uitspreken over het stedenbouwkundig plan voor De Brugwachter. Op basis daarvan kan de bouw vooruitlopen op een aanpassing van het bestemmingsplan, dat in de huidige situatie nog geen woningbouw toelaat.