nieuws

19 nov 2008, 09:09

Drie miljoen voor taalproject peuters Oost-Groningen

Het ministerie van Onderwijs steekt 3,2 miljoen euro in een project om peuters met een taalachterstand in Oost-Groningen te helpen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project Spraak Makend is de eerste proef om taalachterstanden bij kinderen van nul tot vier jaar weg te werken en te voorkomen. Negen gemeentes in Oost-Groningen werken samen met de provincie om eind 2010 al deze kinderen in de regio te bereiken.

In de gemeentes blijven de taalvaardigheden van veel kinderen achter bij het landelijke gemiddelde. Dat komt onder andere omdat scholen en opvang er vaak op grote afstand liggen. Verder geven ouders hun problemen met lezen en schrijven door aan hun kroost.