nieuws

15 dec 2009, 20:08

Drie Groninger gemeenten onder preventief toezicht provincie: Loppersum, De Marne en Oldambt

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten voor het jaar 2010 drie Groninger Gemeenten onder preventief toezicht te plaatsen. Het gaat om de gemeenten Loppersum, De Marne en de nieuwe gemeente Oldambt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De overige 20 gemeenten worden onder repressief toezicht geplaatst. De gemeente Leek wordt met ingang van 2010 weer onder repressief toezicht geplaatst, deze gemeente stond in 2009 onder preventief toezicht.

GS besluiten gemeenten onder preventief toezicht te plaatsen wanneer de gemeentebegroting, naar het oordeel van GS, voor het komende jaar geen materieel evenwicht vertoont en dit evenwicht blijkens de meerjarenraming ook de komende jaren niet hersteld zal kunnen worden. Dit laatste is van toepassing op de gemeenten De Marne en Loppersum.

 

Voor de gemeente Loppersum geldt bovendien dat zij zich bevindt in een artikel 12 traject.

De gemeente Oldambt ontstaat per 1 januari 2010 als gevolg van een herindeling uit de voormalige gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland. De nieuwe gemeente heeft - uiteraard - nog geen begroting. GS kunnen daarom nog geen uitspraak doen over een al dan niet materieel sluitend (meerjaren)perspectief waardoor de gemeente onder preventief toezicht wordt geplaatst.