nieuws

29 nov 2009, 09:09

Drewes de Haan (GroenLinks) alsnog kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

De huidige fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen, Drewes de Haan, heeft besloten zich alsnog kandidaat te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Aanvankelijk was hij van plan om te stoppen. Maar omdat er veel nieuw talent op de lijst staat, zonder veel politieke ervaring, heeft De Haan besloten toch nog enkele jaren door te gaan in de Groningse stadspolitiek. Dan kunnen de nieuwelingen ervaring opdoen. De Haan stelt zich kandidaat voor een zesde plek op de lijst, zo meldt hij in zijn weblog in van de DSG. De Haan:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


'Alweer een week geleden verscheen het advies van de kandidatencommissie van GroenLinks afd. Groningen voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart volgend jaar. Ik was er toe nu toe niet aan toegekomen om daarover te schrijven, maar vind dat ik nu toch nog moet doen. Want ik heb mezelf namelijk toch kandidaat gesteld voor een verkiesbare plaats. Vanaf plaats 6 om precies te zijn.

Het wat tot en met deze zomer niet mijn bedoeling om me weer kandiaat te stellen voor een verkiesbare plaats. Na de zomer werd duidelijk dat naast Hans-Paul Klijnsma ook Harrie Miedema zou stoppen als raadslid. Samen met mij zal dan vrijwel alle kennis en ervaring op gebied van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer & vervoer en natuur & milieu uit de fractie verdwijnen. Daar kwam bij dat geen van de zes steunfractieleden van de afgelopen vier jaar zich kandidaat had gesteld voor een verkiesbare plaats. Ook hebben zich na de zomer geen kandidaat-raadsleden gemeld om aan de wekelijkse fractievergadering mee te doen om zich alvast voor te bereiden op een mogelijk raadslidmaatschap, zoals in het verleden wel is gebeurd.

Kortom, als GroenLinks straks zes zetels krijgt en Karin Dekker weer wethouder wordt, telt de fractie straks vier nieuwe raadsleden met nauwelijks ervaring met de gemeentepolitiek. Dat zijn verhoudingsgewijs wel erg veel nieuwe raadsleden en dan ook nog op terreinen waar continuïteit het meeste speelt.

Het is in deze situatie dat ik me heb afgevraagd of ik nog wat kan betekenen. Na rijp beraad ben ik bereid om nog één, hooguit twee jaar door te gaan als raadslid. Niet meer als fractievoorzitter, maar vooral om nieuwe raadsleden goed op gang te helpen en ook om de instroom van nieuwe raadsleden over een grotere periode te spreiden. Het lost de continuïteits- en inwerkproblemen niet helemaal op, maar maakt het wel een stuk makkelijker hanteerbaar. Het is aan de ledenvergadering van GroenLinks op 8 december of ze gebruik wil maken van deze mogelijkheid. Daar hoort ook de discussie bij of ik nog wel op de lijst mag gezien het aantal jaren dat ik in de gemeenteraad zit. Dat is straks 14 jaar. In GroenLinks is het uitgangspunt maximaal 12 jaar. In bijzondere gevallen kan de ledenvergadering besluiten om iemand voor een extra termijn op de lijst te praten. Dat komt neer op 16 jaar en dat betekent dat ik nog één, twee jaar door kan, als de ALV tenminste met mij eens is dat zich nu een bijzondere situatie voordoet

Drewes de Haan

  www.dsg.nl