nieuws

02 apr 2010, 11:11

Drents VVD-statenlid: ‘Beperking groei luchthaven Eelde opheffen’

Statenlid Berthold Ziengs heeft - als VVD-woordvoerder van de Commissie Verkeer & Vervoer - sterk gepleit voor opheffing van de naar zijn mening nodeloze beperkingen die in het kader van het Provinciaal Ontwikkelings Plan (POP II) aan Groningen Airport Eelde worden gesteld. De eis dat slechts luchthavengebonden bedrijven zich rond de luchthaven mogen vestigen bestempelde hij als onzinnig en nodeloos beperkend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Ziengs worden het succes en de groei van de luchthaven zonder een uitgebreid bedrijventerrein sterk ingeperkt. Daarom is - na de baanverlenging in 2011 - de inrichting van een bedrijventerrein één van de eerste prioriteiten, zo vindt het VVD-statenlid. De VVD vindt dat van groot economisch belang voor de Noordelijke regio. Ziengs wil de ontwikkeling daarvan krachtig ondersteunen. Volgens hem kan het Noorden best zo’n extra economische impuls gebruiken.

Het huidige Provinciaal Ontwikkelings Plan (POP-II) wordt binnenkort vervangen door de Provinciale Structuurvisie (POP-III). In het nieuwe ontwerp komt de clausule over luchthavengebonden bedrijven niet meer voor. De nieuwe Structuurvisie wordt eind mei in de Statencommissie Omgevingsbeleid behandeld. In het nieuwe plan is ook een verkeersknooppunt voor spoor, weg en water opgenomen. Evenals een transferium. Reizigers kunnen op die manier snel met de auto, de bus en straks zelfs met de tram Groningen Airport Eelde bereiken.

Verschillende milieugroepen, de vereniging van omwonenden VOLE en partijen zoals GroenLinks en de SP zien volgens de VVD-er niets in de nieuwe plannen. Ziengs verwacht daarom een behoorlijke discussie in de Drentse Staten. De VVD-Statenfractie zal zich onder zijn aanvoering onverkort sterk maken voor een ‘open’ bedrijventerrein en een goede (spoor)wegenstructuur. Zoals nu is vastgelegd in ontwerp-POP-III.