nieuws

18 aug 2008, 10:10

Raadsleden willen draadloos internet ook inzetten voor lagere inkomens

Groningen krijgt straks als eerste gemeente in Nederland een systeem van Draadloos Internet, zodat iedereen waar die zich ook bevindt in Groningen lekker kan internetten. Twee PvdA gemeenteraadsleden stelden voor om dit systeem meteen ook maar beschikbaar te stellen aan lagere inkomensgroepen, die dan gratis kunnen internetten. Maar tot verbazing van de raadsleden Bert Oost en Sherlock Telgt laat SP wethouder Peter Verschuren weten dat dit technisch niet mogelijk is. De raadsleden stellen de kwestie aan de orde in het PvdA weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


(…)”Nu zijn we als gemeente samen met Universiteit en Hanzehogeschool bezig met het project Draadloos Groningen. Een project waar hoog over wordt opgegeven. Allerlei toepassingen zijn mogelijk: hartstikke handig voor de hulpverleningsdiensten die overal toegang hebben tot het internet en de systemen van de gemeente, mooi middel om studenten draadloos met het intranet van de universiteit en de Hanzehogeschool te verbinden. Vooral uniek, omdat het draadloze netwerk overal in Groningen dekking biedt, met andere woorden overal in Groningen heb je draadloos internet. En tot slot, niet onbelangrijk, het is lekker goedkoop.”

”Binnen de raadscommissie wordt het lumineuze idee geopperd om degenen die in aanmerking komen voor een computer van de gemeente via Draadloos Groningen aansluiting op het internet te geven. Maar dan opeens zijn er beren op de weg. Wat blijkt: volgens wethouder Verschuren houden de draadloze signalen op bij de muren van de huizen.”


“Wellicht zijn er allerlei bezwaren tegen aansluiting op Draadloos Groningen denkbaar maar het argument van de muren die de signalen tegen zouden houden, lijkt ons niet op te gaan. Ze gaan er namelijk gewoon doorheen. Wij zouden zeggen: het gegeven dat we in de nabije toekomst een dekkend draadloos netwerk voor de stad zullen hebben, moeten we uitbuiten, niet alleen voor de kennisinstellingen en gemeentelijke diensten, maar juist ook voor de mensen die vanwege hun geringe inkomen in aanmerking komen voor een computer van de gemeente. Op z'n minst lijkt dat een onderzoekje waard. En wie weet, kunnen we dan toch iedereen in de stad op een simpele manier verbinden...”

Bert Oost
Sherlock Telgt

(Meer stadspolitiek: www.dsg.nl)