nieuws

23 jun 2008, 17:05

Dood brandweerlieden De Punt 'vermijdbaar'

De dood van drie brandweerlieden in mei tijdens een brand in een loods op de scheepswerf in De Punt, was een 'te vermijden incident'. Die conclusie trekt een commissie die in opdracht van de gemeente Tynaarlo onderzoek deed naar de brand. Het rapport daarover werd maandag gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De commissie, onder leiding van hoogleraar crisisbeheersing Ira Helsloot, concludeert dat er moet worden geïnvesteerd in brandtechnisch vakmanschap. De brandweerlieden, die door verstikking om het leven kwamen, valt volgens de onderzoekscommissie niets te verwijten.

Zij gingen vrijdag 9 mei met vier man een loods binnen, waar vanuit de meterkast een brand was ontstaan. Tijdens de opwarming van de dakpanelen kwam een schadelijk gas vrij, dat vervolgens ontvlamde. Dit hadden de brandweerlieden volgens de commissie niet kunnen voorzien.

In het onderzoeksrapport wordt Brandweer Nederland geadviseerd om een nieuwe manier van brandbestrijding in te voeren bij branden in industriegebouwen. In tegenstelling tot de gangbare methode moet de brand in eerste instantie van buitenaf worden bestreden. Pas wanneer er voldoende zekerheid en extra eenheden zijn, kan de brandweer er eventueel toe over gaan het pand te betreden. "Leerstof, opleiding en oefening moeten hierop worden aangepast'', aldus de commissie.

Ook blijkt uit het onderzoek dat de reddings- en bergingspogingen onvoldoende gecoördineerd hebben plaatsgevonden. "De belangrijkste redenen hiervoor zijn de afwezigheid van een goede en beoefende procedure 'vermissing eigen personeel' en het feit dat brandweerofficieren niet geselecteerd, opgeleid en geoefend zijn om juist in een dergelijke situatie als 'brandtechnisch manager' het verschil te maken'', aldus de commissie.

Volgens de commissie valt de officier van dienst, die er niet in geslaagd zou zijn effectief leiding te geven aan een reddings- en later bergingsoperatie, persoonlijk niets aan te rekenen. "Gezien zijn selectie, opleiding en oefening mocht dat ook niet van hem verwacht worden.''

De commandant van de regionale brandweer Drenthe, Fred Heerink, stelde maandag dat hij in een brief aan alle lokale commandanten in Drenthe heeft geschreven dat er voortaan defensief moet worden opgetreden bij industriële branden. "We mogen niet nogmaals deze prijs betalen voor het beperken van materiële schade.''

Het gemeentebestuur gaf aan zijn uiterste best te doen om de conclusies van het rapport landelijk onder de aandacht te brengen. "Wij zullen alles in het werk stellen om de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport op al die plekken neer te leggen en geagendeerd te krijgen, zodat de lessen van De Punt leiden tot een landelijk herijking van brandtechnische zaken'', aldus locoburgemeester Henk Kosmeijer van Tynaarlo.