nieuws

03 apr 2002, 00:12

Doktersdiensten Groningen neemt huisartsenpost Leek in gebruik

De provincie Groningen heeft als eerste provincie in Nederland de beschikking gekregen over een dekkend netwerk van huisartsenposten voor de spoedeisende huisartsenzorg buiten de gewone praktijktijden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de ingebruikname van de huisartsenpost aan de Goldbergsingel in Leek, wordt een omvangrijke operatie afgesloten. In de afgelopen maanden werden vijf nieuwe huisartsenposten ingericht en werd het werkgebied van de bestaande posten in de stad Groningen en in Delfzijl aanzienlijk uitgebreid. De nieuwste en laatste post Leek verzorgt globaal het gebied tussen Peize en Marum, inclusief Grootegast en Roden.Met de ingebruikname van de post in Leek treedt ook voor de hele provincie Groningen en de kop van Drenthe het centrale telefoonnummer van de Doktersdiensten Groningen voor alle aangesloten huisartsen in werking: 0900-9229
De zeven huisartsenposten moeten er voor moet zorgen dat ruim 600.000 patiënten in de provincie Groningen, de kop van Drenthe en een deel van de Drentse veenkoloniën in spoedgevallen buiten de gewone praktijktijden verzekerd zijn en blijven van huisartsenzorg. Binnen de Doktersdiensten Groningen wordt samengewerkt door zo’n 270 Groningse en Drentse huisartsen. Zij doen om beurten dienst op de verschillende huisartsenposten of als mobiele spoedarts. De Doktersdiensten Groningen beschikt naast zeven huisartsenposten, ook over vijf speciale voertuigen met chauffeur, die verspreid over het hele werkgebied van de organisatie spoedgevallen aan huis behandelen of visites afleggen bij patiënten die om medische redenen niet naar een huisartsenpost kunnen komen. De mobiele spoedartsen verzorgen ook de dienstverlening gedurende die nachtelijke uren dat een aantal huisartsenposten gesloten is.
Het opzetten van een netwerk van huisartsenposten voor de spoedeisende huisartsenzorg buiten de normale praktijktijden moet door onder andere het verlagen van de werkdruk van de huisartsen en het terugdringen van het aantal onregelmatige diensten, ook een bijdrage leveren aan het behoud van de gewone huisartsenzorg overdag in het werkgebied van de Doktersdiensten Groningen. Huisartsenposten zijn gevestigd in Leek, aan de Goldbergsingel; in Winsum, in het Gezondheidscentrum; in Delfzijl, het Delfzicht ziekenhuis; in Hoogezand, aan de Meint Veningastraat 54; in Winschoten bij het St Lucas ziekenhuis; in Stadskanaal bij het Refaja ziekenhuis en in Groningen aan het Damsterdiep 191, het gebouw Damster Domus.