nieuws

03 sep 2009, 10:10

Doekle Terpstra luidt noodklok over 'braindrain'

Voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad maakt zich ernstige zorgen over het wegtrekken van hoogopgeleiden uit Nederland. Volgens hem vindt in Nederland een 'brain-drain' plaats. Dat zei hij woensdag vooruitlopend op zijn speech dezelfde dag op de Hanzehogeschool in Groningen bij de opening van het nieuwe studiejaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terpstra wees hierbij op de meest recente cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daaruit blijkt dat van alle hoogopgeleiden in Nederland 10 procent naar het buitenland verdwijnt, terwijl er slechts 4 procent uit het buitenland komt. Daarmee scoort Nederland lager dan het OESO-gemiddelde.

Volgens Terpstra is Nederland niet aantrekkelijk voor buitenlandse studenten vanwege het ondoorzichtige hoger onderwijsstelsel en de ingewikkelde regels voor vestiging in Nederland. Ook trekken afgestudeerden in het hoger onderwijs in toenemende mate uit Nederland weg. "Ik zou willen zeggen, 'Nederland pas op uw zaak'. Hoogopgeleiden zijn voor onze kennissamenleving steeds belangrijker, zeker als we bedenken dat Nederland en Europa in mondiaal opzicht steeds meer concurrenten krijgen. We moeten ons bedenken dat in 1960 nog 20 procent van de wereldbevolking in Europa leefde, terwijl dat in 2025 nog maar 9 procent zal zijn'', aldus Terpstra.

De ontwikkelingen baren de voorzitter van de HBO-raad zorgen, temeer omdat er zich na 2010 een daling van de beroepsbevolking zal inzetten. Hierdoor ontstaat er juist behoefte aan hoogopgeleiden of 'kenniswerkers' uit het buitenland. Met het huidige systeem zal Nederland niet in staat zijn deze kenniswerkers aan te trekken. "In de toekomst zal niet alleen het water onze dijken bedreigen, maar ook het gebrek aan kennis om de dijken te kunnen onderhouden'', zo waarschuwde Terpstra woensdag.