nieuws

10 jul 2001, 00:12

Dochters van Kappa schenden auteursrecht Groningse bedrijf, aldus rechter

Kappa Triton en Kappa Attica hebben inbreuk gemaakt op de auteursrechten van S&S Systems te Groningen. Hiervoor moeten zij samen ƒ 50.000,- betalen als voorschot op schadevergoeding.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarnaast is hen verboden de software waarop de auteursrechten rusten verder te verspreiden op straffe van een dwangsom van ƒ 100.000,- per overtreding. Bovendien moet Kappa Attica het gebruik van de software direct staken. Dat besliste de President van de Rechtbank te Groningen in een kort geding dat mr M.C. van Linde van Dorhout c.s. Advocaten namens zijn cliënt, S&S Systems, tegen beide bedrijven had aangespannen.
S&S Systems ontwikkelt geavanceerde software voor de registratie van storingen in het productieproces binnen de papier- en kartonindustrie, waarmee grote besparingen kunnen worden gerealiseerd. In 1998 verleende zij een licentie op deze software aan het toenmalige Triton Karton te Nieuweschans. Begin dit jaar ontdekte S&S Sytems dat de software in gebruik bleek te zijn bij zustermaatschappij Kappa Attica. Later werd duidelijk dat de software zonder toestemming van S&S Systems was gekopieerd door Kappa Triton.
Beide Kappa ondernemingen stelden in de procedure dat S&S Systems slechts op een gedeelte van de software auteursrechten had. Bovendien meenden zij dat de software door het hele Kappa concern mocht worden gebruikt. De President veegde dit standpunt echter resoluut van tafel en stelde S&S Systems in het gelijk.