nieuws

05 okt 2009, 10:10

Discussie in Groningse politiek: wie gaat de Kerstverlichting betalen?

Het duurt nog een paar maanden voor het Kerstmis is, maar op de politieke weblogs is een discussie ontstaan over de vraag wie straks de Kerstverlichting in de binnenstad van Groningen gaat betalen. PvdA gemeenteraadslid Bert Oost haalt uit naar de VVD die heeft voorgesteld om burgers de lampjes te laten betalen, omdat ondernemers er in onvoldoende mate aan willen bijdragen. ‘’Normaal is de VVD tegen lastenverlichting voor burgers. Maar nu opeens moeten burgers wel gaan betalen?’, zo smaalt de PvdA-er naar VVD- fractievoorzitter Betty de Boer. Volgens de PvdA zou het echter wel heel jammer zijn wanneer Groningen tijdens de Kerst in het donker moet winkelen. Daarom wijs Bert Oost op een andere mogelijkheid ter financiering:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De VVD stelt vragen over de kerstverlichting in de stad. Betty de Boer schrijft: ‘Vanuit het (de!) GCC komen geluiden dat dit jaar delen van de stad verstoken zullen blijven van kerstverlichting.’ En: ‘Is het college bereid om bij te dragen in de kosten van de feestverlichting voor deze winter….’.
Nu hoef ik deze vragen niet te beantwoorden maar ik heb er wel een opvatting over.

Keer op keer is de VVD er als de kippen bij wanneer het college komt met voorstellen die de burgers én de ondernemers in de stad geld kosten; kan, mag en moet niet. Maar andersom is de VVD er ook als de kippen bij om bij het college om geld aan te kloppen: kan, mag en moet wel. Da’s niet consequent. Halen en brengen horen met elkaar in evenwicht te zijn. Vorig jaar nog deed de gemeente een stevige duit in het zakje om de kerstverlichting duurzamer te maken. Prima in het kader van het gezamenlijk streven om van Groningen een duurzame stad te maken. En het bespaart ook nog eens een aanzienlijk bedrag aan energiekosten. Maar om nu het college te vragen bij te dragen in de kosten van de feestverlichting omdat sommige ondernemers geen bijdrage willen leveren… Zou het een verkiezingsstunt zijn? Het lijkt mij onverstandig om het gedrag van ondernemers die niet willen betalen voor een extra aantrekkelijke binnenstad in de voor hun zo belangrijke decemberperiode, te belonen met een bijdrage van het gemeentebestuur.

Het is overigens niet de eerste keer dat er gedoe is over private bijdragen aan activiteiten in de binnenstad. Het moet gezegd: een groot aantal ondernemers is bereidwillig en neemt verantwoordelijkheid. Maar er is ook een categorie die meent te moeten profiteren van de goede wil van en betaling door anderen. ‘Free ridergedrag’ noemt men dat. De GCC (Groninger City Club) pleit voor een ondernemersfonds dat gevoed wordt door een vorm van belasting en waaruit gezamenlijke activiteiten worden bekostigd. Op voorstel van de PvdA-fractie heeft de gemeenteraad twee jaar geleden een motie aangenomen met als strekking: college onderzoek de mogelijkheden van een heffing uit de opbrengst waarvan ondernemers gezamenlijke activiteiten e.d. kunnen bekostigen. We hebben nog geen voorstel gezien. Maar nu schijnt het zo te zijn dat vanuit het Groninger bedrijfsleven zelf initiatieven op gang komen. Dat is mooi, heel mooi. Ben benieuwd wat de VVD gaat doen want die is allergisch voor welke belasting of heffing dan ook. Wat wordt het: halen en/of brengen?


Bert Oost

Bron: www.dsg.nl