nieuws

30 nov 2001, 00:12

Discussie gemeente en Stadjers over toekomst Groningen

De gemeente wil met Stadjers in debat over de toekomst van Groningen. Door een discussie wil de gemeente een beeld krijgen van de toekomst die burgers wensen. Bovendien wil ze weten welke maatregelen getroffen moet worden als in 2020 een kwart van de bevolking 55-plus is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de discussie over de gewenst toekomst fungeren de geformuleerde toekomstscenario’s als leidraad van het debat. ‘Blijft de wereld min of meer zoals hij is? Gaat de overheid meer voor alles zorgen? Of gaat het de kant op van ‘ieder voor zich en als je geld hebt zit je goed?’ Door te debatteren over deze scenario’s is het mogelijk een aantal ontwikkelingen te ontdekken, aldus de gemeente.
Het is volgens de gemeente zeer belangrijk voorbereidingen te treffen voor de vergrijzing van de bevolking. Hoewel een aantal maatregelen pas over een paar jaar wordt genomen, is het voor bepaalde thema’s noodzakelijk dat er nu al beslissingen over worden genomen. De kernthema’s van het debat over ouderen zijn zorg, vrije tijd en welzijn, mobiliteit, veiligheid en wonen.
De debatten worden georganiseerd door de gemeente in samenwerking met het Debatcentrum Waag. Het toekomstdebat 2020 vindt plaats op 13 december in het Treslinghuis. Initiator van het debat is wethouder Rene Paas. Sinds 28 noevmber is er op de gemeentelijke website www.groningen.nl bij ‘Plannen en Projecten’ ook informatie te vinden over het toekomstdebat 2020.