nieuws

26 jun 2001, 00:12

Dijkstal vreest effect overheidsuitgaven op inflatie

VVD-leider Dijkstal maakt zich zorgen over het effect van de stijgende overheidsuitgaven op de toch al hoge inflatie in Nederland. Hij zei dit maandag in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Dijkstal moet het kabinet in de komende Miljoenennota uitvoerig ingaan op de inflatoire effecten van de extra overheidsuitgaven van acht miljard voor 2002 die dit voorjaar door het kabinet zijn afgesproken. De fractievoorzitter van de VVD wil bovendien van het kabinet weten hoe zij de inflatie denkt te beteugelen.
De inflatie in Nederland is dit jaar de hoogste van alle lidstaten van de Europese Unie. Premier Kok en minister Zalm van Financiƫn hebben die hoge inflatie tot nu steeds voor een deel verklaard uit de invoering van een nieuw belastingstelsel met een hogere BTW en hogere energieheffingen. Daarnaast zorgen tekorten op de arbeidsmarkt voor druk op de lonen. Kok en Dijkstals partijgenoot Zalm pleitten daarom de afgelopen maanden voor voortgezette loonmatiging om een haasje-over-effect met de prijzen te voorkomen. Voor het overige heeft Zalm steeds verklaard dat de overheid weinig mogelijkheden heeft iets aan de hoge inflatie te doen.
Dijkstal herhaalde maandag in Groningen het VVD-pleidooi voor een nominale premie in een nieuw verzekeringsstelsel voor de gezondheidszorg. De VVD-fractievoorzitter noemde dergelijke premies een voorwaarde voor een behoorlijk functionerend systeem. Hij verwees daarbij onder meer naar het SER-advies over een nieuw zorgstelsel waarin ook voor nominale premies wordt gepleit. Het kabinet is het nog steeds niet eens over de bouwstenen voor een nieuw zorgstelsel dat bij de kabinetsformatie van volgend jaar zijn beslag zou moeten krijgen. De PvdA heeft tot nu toe steeds gepleit voor een inkomensafhankelijke premie. D66-minister Borst van Volksgezondheid heeft een voorkeur voor een gemengde premie die deels nominaal is en deels inkomensafhankelijk.