nieuws

20 nov 2000, 00:12

Digitale inhaalslag voor gemeente Groningen

De gemeente Groningen investeert in de komende jaren fors in de IT-voorzieningen van de eigen organisatie. ‘’Groningen heeft nog een achterstand. Niet meer dan elders het geval is, maar we moeten er mee aan de slag. Eerder kwam het er niet van, omdat we het geld hebben besteed aan de stad en niet aan ons zelf’’’, aldus wethouder Wicher Pattje (Personeel en Organisatie) maandagmorgen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Pattje erkent dat het juist in de ICT-sector moeilijk is personeel te vinden. ‘’We zullen daarom onder meer behoorlijke salarissen moeten bieden’’, verwacht hij.
‘’Om de inwoners van de stad Groningen daadwerkelijk te betrekken bij de vorming van het gemeentelijke beleid is ook een hoogwaardige website onontbeerlijk’’, zegt de gemeente. De website van Groningen, www.Groningen.nl, wordt uitgebreid. Burgers krijgen desgewenst informatie over gemeentelijke plannen en ze kunnen met elkaar in discussie. ‘’We gaan van de Franse naar de digitale revolutie’’, zegt gemeentesecretaris Arie Wink.
De inhaalslag is een onderdeel van de gemeentelijke studie ‘Van bolwerk naar netwerk’, waarin aanpassingen in de gemeentelijke organisatie staan beschreven. Dit programma gaat structureel elf miljoen gulden per jaar kosten. De gemeente stelt dat de veranderingen mogelijk zijn zonder een reorganisatie. ‘’Dat is niet nodig, omdat de organisatie op dit moment goed draait’’, aldus de gemeente. De diensten gaan ‘meer dan nu het geval is’ met elkaar en anderen samenwerken.