nieuws

23 apr 2002, 00:12

Dick Jager treedt terug als afdelingsvoorzitter van Koninklijk Horeca Nederland

Met onmiddellijke ingang heeft Dick Jager de voorzittershamer van de afdeling Groningen van Koninklijk Horeca Nederland neergelegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Doordat Jager sinds kort lid is van de Groninger gemeenteraad, moet hij volgens de gedragscode voor afdelingsbestuurders van Koninklijk Horeca Nederland terugtreden als voorzitter. Deze code is ingesteld om iedere vorm van belangenverstrengeling te voorkomen.
Jager blijft wel aan als lid van het afdelingsbestuur. Ook blijft hij voorzitter van de regio Groningen van Koninklijk Horeca Nederland. Jager ziet hierin juist veel waarde, want hij kan op deze wijze goed gevoed blijven door de branche en bovendien zijn steentje blijven bijdragen in de algemene beleidsvorming. Het voorzitterschap van de lokale afdeling vindt hij echter, in lijn met de gedragscode, niet passen bij een raadslidmaatschap. Vandaar zijn besluit om terug te treden. “En dat geldt overigens ook voor mijn functies binnen de Groninger Cityclub (GCC), VVV-Stad Groningen en de direct daaraan gerelateerde commissies”, aldus Jager.