nieuws

01 mei 2002, 00:12

Dick Jager treedt af als bestuurder bij de Groningen City Club

Dick Jager heeft zijn functie als lid van het Dagelijks Bestuur van de Groningen City Club per april 2002 neergelegd. Vanwege zijn toetreding tot de gemeenteraad van Groningen is het hem onmogelijk geworden actief bestuurslid te blijven. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aftreden van Dick Jager zal officieel bevestigd worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Groningen City Club in juni aanstaande. Hij zal wel intensief contact blijven onderhouden met de ondernemers in de binnenstad om op die manier zijn raadslidmaatschap goed uit te kunnen oefenen.
Met Dick Jager vertrekt een van haar actiefste leden van de Groningen City Club. Zij hoopt op termijn een vervanger van hetzelfde kaliber terug te krijgen. Tot die tijd zal zijn functie worden waargenomen door de andere bestuursleden.