nieuws

29 nov 2001, 00:12 door André Spaansen

Dichter Jean Pierre Rawie neemt speciale druk De Avonden voor Reve in ontvangst

De Groninger dichter Jean Pierre Rawie neemt vrijdag het eerste exemplaar in ontvangst van het zogeheten Koninklijk Exemplaar van Gerard Reves roman De Avonden. Dit is een luxe fotodruk van het oorspronkelijke handschrift uit de jaren veertig. Rawie is hiervoor gevraagd door de auteur van het meesterwerk. Reves gezondheid zou het niet meer toelaten deze vijftigste druk zelf te ontvangen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ceremonie vindt vrijdag plaats bij de opening van de tentoonstelling ‘Gerard Reve, leraar en belijder’ in het Letterkundig Museum in Den Haag. De vervanging staat overigens los van de affaire Reve-Schafthuizen, die de afgelopen weken het literaire nieuws domineerde. Zoals bekend werd Reves partner Joop Schafthuizen aangeklaagd wegens vermeende ontucht. ‘’Rawie en Reve zijn gewoon oude vrienden,’’ verklaart adjunct-directeur Aad Meinderts van het museum de invalbeurt door ’s lands succesvolste dichter. Rawie weet zelf niet waarom hij voor de uitreiking is gevraagd, zo heeft hij laten weten. Van Reve is wel bekend dat hij liefhebber is van het werk van de Groninger.
Van het kostbare drukwerk zijn slechts 250 exemplaren uitgegeven. De bibliofiele exemplaren zijn inmiddels vergeven, maar er is hoop voor Revianen. Er komt naast de kapitale uitgave ook een ‘volkseditie’ uit, zoals het Letterkundig Museum het noemt. Die kost 250 gulden. ‘’Je komt als het ware in contact met het handschrift,’’ zegt Meinderts enthousiast. Dichterbij het origineel zullen de meeste stervelingen niet komen; het oorspronkelijke handschrift kocht het museum ooit voor 160.000 gulden. Daarmee is het nog altijd het kostbaarste Nederlandse literaire handschrift. Het mag bovendien slechts met handschoenen door literatuurwetenschappers worden vastgehouden.