nieuws

04 apr 2014, 07:07

Dialoogtafel Groningen vergadert over waardedalingregeling NAM voor huizenverkopers

De NAM heeft een waardedalingsregeling voorgesteld, die verkopers van huizen in de regio Groningen waar aardbevingen zijn, moet compenseren. De Dialoogtafel komt dinsdag 8 april voor de tweede keer bijeen en zal zich dan over deze regeling van de NAM buigen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Dialoogtafel Groningen vergadert op dinsdag 8 april voor de tweede keer. De bijeenkomst vindt plaats in Uithuizen.

 

De Tafel bespreekt onder meer de voortgang van het project 'Uit de stutten', waarvoor een aantal panden in het bevingsgebied met voorrang wordt hersteld. En zij beoordeelt de waardedalingsregeling van de NAM, die verkopers van huizen in de regio moet compenseren.

 

De samenvoeging van de trajecten van schadeherstel, versterking en waardevermeerdering van gebouwen staat ook op de agenda. Om dat proces vorm te geven is in de Tafelvergadering van 10 maart een subgroep opgericht, die meteen na die eerste bijeenkomst aan het werk is gegaan.

 

De waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest geven dinsdag een presentatie over de waterveiligheid en de NAM licht toe hoe het bedrijf de seismische risico's in de gaten houdt.

 

De Dialoogtafel zet zich in om breed gedragen maatregelen te treffen die de negatieve gevolgen van gaswinning compenseren. Aan Tafel werken overheden, bewoners, NAM en ondernemers daar gezamenlijk aan.