nieuws

29 okt 2007, 09:09

Demonstratie in Leeuwarden voor Zuiderzeelijn naar Groningen

Een man, een man, een woord, een woord: noordelijke politici vinden dat het kabinet de belofte voor een Zuiderzeelijn van Amsterdam naar Groningen, en later naar Bremen en verder, niet mag verbreken. Commissaris der Koningin Max van den Berg liet vorige week al weten in overleg te treden met minister Eurlings. Nu laat ook de Partij voor het Noorden weten dat toezeggingen moeten worden nagekomen. Deze partij organiseert dinsdag 30 oktober zelfs een protestdemonstratie in Leeuwarden. Deze partij meldt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,In 1995 sprak de Tweede Kamer zich in positieve zin uit over de aanleg van een Zuiderzeelijn. Sindsdien lag er het rapport Langman en kwamen er onderhandelingen tussen het Noorden en het rijk. De daar uit voortkomende Langman-Akkoorden uit 1998 behoeven nog steeds hun bekroning: het ‘de spa in de grondsteken’ (voor 2010!) voor de aanleg van een nieuwe spoorverbinding tussen De Randstad enerzijds en Groningen (en in de toekomst Bremen) anderzijds. Het gaat daarbij in essentie om het aanhaken van Noord-Nederland aan het Europese netwerk van snelle verbindingen en daarmee om een belangrijke sleutel tot een levendige toekomst.’’

,,Noord-Nederland moet deze toezegging niet laten glippen. De gereserveerde gelden ( 2,73 miljard euro door het rijk en 1,02 miljard door de regio) mogen niet anders besteed worden dan voor die nieuwe verbinding.

Wij moeten we in het overleg met het rijk erop aandringen dat ook nog andere vervoerders dan de NS (bijvoorbeeld Arriva, die zelfs bereid lijkt om met risicodragend vermogen aan zo’n project deel te nemen) de kans krijgen om tenminste ook nog eens hun oordeel te geven over dit project en over hun ideeën over de exploitatie van zo’n nieuwe verbinding.


Op dertig oktober 2007 vergaderen de drie Noordelijke Provinciale Staten over de dreigende afgelasting van de beslissing tot de aanleg van een nieuwe spoorverbinding tussen Groningen (Bremen) en de Randstad door de rijksoverheid.’’DEMONSTRATIE

Oproep: dinsdag 30 oktober vanaf 18.00 uur verzamelen bij de ingang van het tijdelijke provinciehuis te Leeuwarder aan de Harlingertrekweg (10 minuten te voet, westwaarts van het NS-station).
Vanaf 18.30 uur zo mogelijk naar binnen op de publieke tribune. Als dat niet lukt voor de ingang om een geluidsverbinding met de zaal vragen.
De Partij voor het Noorden roept mensen op om naar de Harlingertrekweg te komen!