nieuws

10 feb 2003, 00:12

Delfzijlster carrière Haaksman aaneenschakeling van affaires

De directe aanleiding van het aftreden van burgemeester Ed Haaksman van Delfzijl is een vernietigend rapport over verwaarloosde milieuvergunningen. De VROM-rapportage is echter alles behalve de eerste affaire die de Groningse gemeente treft sinds het aantreden van de VVD-politicus. De afgelopen vijf jaar moesten er drie wethouders in de Groninger gemeente aftreden omdat hun positie onhoudbaar was geworden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Recent overwoog minister Remkes van binnenlandse zaken zelfs een regeringscommissaris aan te stellen in Delfzijl om eens flink de bezem door het al jaren rommelende college te halen: een hardhandig paardenmiddel dat de afgelopen vijftig jaar slechts één maal door een minister ter hand is genomen. Dit gebeurde in 1951 in de Groningse gemeente Finsterwolde, toen een communistisch gemeentebestuur openlijk een aantal oproerige stakers steunde.
De eerste acht jaar van zijn burgemeesterschap was het relatief rustig in Delfzijl. In september 1998 raakte Haaksman voor het eerst in opspraak toen PvdA-wethouder J. Menninga af moest treden nadat hij een bouwbedrijf vijf ton had toegezegd zonder daarover te overleggen met de gemeenteraad. De raad verweet de burgemeester niet accuraat genoeg te hebben opgetreden. Het tweede aftreden betrof Groen Links-wethouder H. Ketting, die in december 2000 het veld moest ruimen nadat hij door de politie was aangehouden in een auto met valse kentekens.
De derde affaire speelde afgelopen maand, toen wethouder E. Koning van de partij Gemeentebelangen af moest treden omdat zij steekpenningen had betaald aan haar fractievoorzitter. Later stelde zij door hem te zijn aangerand. Een andere aanval op Haakmans positie, naar aanleiding van een VVD-gemeenteraadslid dat illegaal bij zijn huis gesloopt en gebouwd had, bleef verder zonder consequenties.
Het is overigens opmerkelijk dat de gemeenteraad, ondanks alle problemen, vorige jaar unaniem Haaksman voor een derde ambtstermijn voordroeg. De bevolking van Delfzijl had inmiddels al lang geen geduld meer met zijn burgervader: uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden bleek dat meer dan tweederde van de bevolking geen traan om zijn vertrek zal laten. Hij zou volgens driekwart van de bevolking ernstig tekort schieten in zijn functie.
Waarnemend burgemeester Annemarie Jorritsma wacht een zware taak de gemeente Delfzijl weer een beetje op het rechte spoor te krijgen. Commissaris der Koningin Hans Alders noemde de financiële positie van de stad maandag zeer zorgelijk. De stad zucht al onder een jaarlijks gat van ruim 2 miljoen euro en wanneer de begroting van de gemeente niet snel wordt aangepast, kan dit nog oplopen tot vele miljoenen euro’s extra.
Het grootste probleem in Delfzijl op dit moment is de woningbouw. Begin jaren zestig rekende de gemeente op een enorme bloei van de chemische industrie, waarna in de buitenwijken in hoog tempo duizenden goedkope woningen uit de grond werden gestampt. De verwachte opbloei bleef echter uit, zodat Delfzijl op dit moment met duizenden woningen waar niemand op zit te wachten in zijn maag zit.
In opdracht van de provincie Groningen werd twee jaar geleden de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) opgericht, die een antwoord moest vinden op dit prangende vraagstuk. Minister Remkes heeft in 2001 ruim tien miljoen euro beschikbaar gesteld voor een radicale, grootscheepse opknapbeurt van de stad. Het initiatief liep echter vertraging op toen de voorzitter van de OMD vorig jaar opstapte na een ruzie met het college, die hij tegenwerking verweet.