nieuws

18 dec 2012, 16:04

Delfzijl onder preventief toezicht provincie Groningen gesteld

De provincie Groningen heeft de gemeente Delfzijl onder ‘preventief toezicht’ geplaatst. Dat betekent dat die gemeente in 2013 aan de provincie om toestemming moet vragen grote financiële verplichtingen aan te gaan. De gemeente heeft van de provincie tot medio mei de tijd gekregen om de meerjarenbegroting in evenwicht te brengen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het besluit van Gedeputeerde Staten om de gemeente Delfzijl onder preventief toezicht te stellen ziet deze gemeente Delfzijl volgens een persverklaring ‘als een logische stap in een gezamenlijk proces om Delfzijl de komende jaren vitaal en leefbaar te houden.’’

 

De huidige financiële situatie van de gemeente is mede het gevolg van de afboekingsproblematiek van gronden uit het verleden, aldus Delfzijl. In voorgaande jaren is gefaseerd al een deel van deze kosten afgeboekt. Nu resteert nog een bedrag van circa twaalf miljoen euro is gemoeid.

Ook staat Delfzijl voor grote opgaven uit het investeringsprogramma. De definitieve besluitvorming over de uitvoering hiervan moet nog door de gemeenteraad plaatsvinden. Delfzijl heeft in haar begroting 2013-2016 ervoor gekozen een deel van haar kosten voor het investeringsprogramma mee te nemen, waarmee zij haar verantwoordelijkheid in dit proces neemt.

Ook de provincie erkent dat de uitvoering zonder externe middelen niet mogelijk is en de spankracht van Delfzijl overstijgt. In die lijn heeft Commissaris der Koningin Max van den Berg de gemeente Delfzijl onlangs extra financiële en organisatorische steun toegezegd voor de uitvoering van het Integraal Investeringsprogramma. De uitvoering van dit programma is volgens hem absoluut noodzakelijk om Delfzijl een toekomstperspectief te geven.