nieuws

26 mei 2011, 09:09

Deel Waddenzee dicht voor vissers en watersporters

Bepaalde delen van de Waddenzee zijn definitief verboden gebied voor vissers en watersporters. De Raad van State heeft woensdag een beroep van het Productschap Vis, het Watersportverbond en de Wadvaarders afgewezen. De drie partijen waren het niet eens met een besluit uit 2009 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om delen van de Waddenzee af te sluiten om op die manier de natuur te beschermen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Productschap Vis was bang dat vissers als gevolg van dit besluit inkomsten mis zouden lopen. Volgens de Wadvaarders was het besluit niet zorgvuldig tot stand gekomen.