nieuws

18 feb 2003, 00:12

De Waal (FNV) en Terpstra (CNV) doen beroep op gemeentes in Groningen

Afgelopen week is namens de FNV en het CNV een brief aangeboden aan de colleges van B. en W o.a. in Groningen, Drente en Friesland,. In deze brief wordt de gemeentes opgeroepen om snel een begin te maken met de regeling voor een financiële vergoeding voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. Deze regeling is een uitvloeisel van het Najaarsakkoord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De voorzitters van de vakcentrales FNV en CNV, Lodewijk de Waal en Doekle Terpstra, nemen als onderhandelingspartners in het Najaarsakkoord de vrijheid de gemeenten te informeren over de uitkomsten van dit akkoord. Zij vinden dat gemeenten niet moeten wachten op het toegezegde geld van het Rijk met het uitvoeren van een financiële regeling voor mensen die langer dan drie jaar op het sociaal minimum zijn aangewezen, maar nu reeds een regeling moeten treffen.
“Wij hebben begrepen dat het ministerie van SZW gepland heeft u pas in de zogenaamde meicirculaire nader te informeren. De extra middelen – 20 miljoen euro toevoeging aan het gemeentefonds – zijn reeds toegezegd en de betreffende doelgroep wacht reeds jaren op deze broodnodige extra inkomens-ondersteuning. Vandaar dat de vakcentrales FNV en CNV nu op u en uw gemeente een beroep om snel tot uitvoering over te gaan,” aldus De Waal en Terpstra in een brief aan de wethouders van Soza van de verschillende colleges in de Noordelijke gemeenten.
De reaktie van de verschillende gemeenten in het Noorden zullen worden betrokken bij de jaarlijkse rapportage van het voor de cliënten en gemeenten van belangzijnde onderzoek Gemeente Wees Minimaal Sociaal.