nieuws

15 mrt 2010, 14:02 door Roeland Kok, bestuursvoorzitter Stichting SCN

De Passieve Doodsteek van het Jeugdwerk in Groningen (OPINIE)

Sinds februari 2008 is het onrustig in het jeugdwerk in Groningen. Een nieuwe wind waait door een tot dat punt ingedutte aanpak. Technisch en creatief jeugdcentrum Stichting Science Center Noord, kortweg SCN, wil techniek op een avontuurlijke en vrije manier bij de kinderen en jongeren van Groningen brengen. Meer dan dertig vrijwilligers hebben in twee jaar gezamelijk meer dan 12.500 manuren gestoken in het bieden van een gave en leerzame plek voor de jeugd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Stichting SCN is vier dagdelen per week open voor tientallen kinderen en jongeren uit Groningen en omstreken, en biedt activiteiten op het gebied van computers, electronica, fotografie, computerbeveiliging, creativiteit, robotica, mechanica en muziek. Deelnemers kunnen lid worden voor 25 euro per jaar, om laagdrempeligheid te garanderen.

Het nieuwe jeugdwerk vanuit het Hart is echter in gevaar. Twee jaar lang heeft de gemeente niet thuis gegeven waar het gaat om subsidieverstrekking, met als resultaat dat SCN na twee jaar nog steeds ongesubsidieerd door het leven gaat. De bureaucratie heeft tot nu toe verhinderd dat deze succesvolle vorm van jeugdwerk gemeenschapsgeld ontvangt. SCN is hiermee afhankelijk van persoonlijke investering van haar eigen vrijwilligers en bijdragen van symathisanten. Een beschamende situatie.

Een nieuw probleem dient zich aan. SCN moet binnen afzienbare tijd haar huidige (tijdelijke in bruikleen verkregen) locatie verlaten. Vierhonderd vierkante meter avontuurlijk activiteitenoppervlakte op de wip. Geen plek om heen te gaan. Onlangs heeft de gemeente mogelijke gesprekken over de huisvesting van SCN op de lange baan geschoven. In afwachting van... van wat eigenlijk?

Het gaat ons aan het hart dat de laksheid en bureaucratie in een persoonlijke, prettige stad als Groningen, tot gevolg kan hebben dat ook nieuwe, dappere en krachtige golf in het jeugdwerk op haar hoogtepunt gebroken wordt.

Gelukkig laat Groningen haar stem horen in de door SCN georganiseerde actie 'Golven Maken 2010: Jeugdwerk vanuit het Hart'. Sinds de start van deze actie, stromen de steunbetuigingen binnen. Op Twitter, Hyves, Facebook en YouTube gonst het van activiteit. De website van SCN doet actief verslag van alles wat er gaande is.

Er moet door de ontstane situatie veel werk verzet worden, maar het bestuur en de vrijwilligers van SCN hebben zich voorgenomen niet op te geven en hebben een reddingsplan ingezet om het jeugdwerk in Groningen haar pit te laten behouden. We hopen dat de gemeente zich nu, na twee jaar, alsnog achter dit initiatief schaart. Het is nog niet te laat, maar directe actie is vereist.

Zolang de Hereweg-locatie nog in gebruik is door SCN, is iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie. Deze uitnodiging geldt natuurlijk in het bijzonder voor onze betrokken burgemeester Rehwinkel: kom eens proeven van echt Gronings enthousiasme!

SCN wil een krachtig signaal afgeven aan Groningen: wij willen jeugdwerk vanuit het Hart. Groningen verdient niets minder.

Roeland Kok, bestuursvoorzitter Stichting SCN -

http://www.roelandkok.nl/


Relevante Links:

Website Stichting SCN: http://www.stichting-scn.nl/


Informatie over de huidige situatie:

http://www.stichting-scn.nl/belangrijke-info-scn/
Actie Golven Maken 2010: http://stichting-scn.nl/golven-maken-2010/
Twitter: http://www.twitter.com/jeugdwerk
Hyves: http://stichting-scn.hyves.nl/
YouTube: http://www.youtube.com/stichtingscn