nieuws

08 dec 2010, 09:09

De Marne tegen ondergrondse gasopslag

De Groningse gemeente De Marne is tegen proefboringen naar zout in Pieterburen. De gemeenteraad nam dinsdagavond met algemene stemmen een motie aan waarin de boringen worden afgewezen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Franse bedrijf EDF heeft van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een vergunning gekregen om naar zout te boren. De firma is niet geïnteresseerd in het zout zelf, maar wil met de winning de ondergrondse zoutkoepels gaan gebruiken voor de opslag van ,,een strategische voorrraad'' aardgas. De voorraad kan worden aangesproken bij strenge koude.

De raadsleden vrezen geluidsoverlast, aantasting van de natuur, bodemdaling en planschade. De inwoners van Pieterburen zijn bang dat de ondergrondse gasopslag zal leiden tot ,,enorme faciliteiten'' bovengronds die het landschap aantasten.