nieuws

18 sep 2001, 00:12

De geschiedenis van het molecuul in dikke delen vastgelegd

In een nieuwe serie dikke boekdelen beschrijft wetenschapshistoricus dr. Henk Kubbinga de geschiedenis van het molecuul. Of preciezer gezegd, de geschiedenis van de molecuultheorie. Deze wetenschap buigt zich over deze kleine deeltjes waaruit alles om ons heen bestaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kubbinga heeft het verhaal van de zoektocht naar de molecuul beschreven vanaf de Oudheid tot 1925. ‘’Hoe wordt de stof, de materie, ontrafeld? Wie deden dat? De boeken behandelen daarmee de ontwikkeling van de moderne wereld,’’ zegt hij. Hij is nagegaan hoe het ‘moleculaire denken’ zich in de afgelopen eeuwen in alle takken van chemie, biologie en medische wetenschap heeft verbreid
Deze ontdekkingen hebben de geschiedenis letterlijk een andere draai gegeven. Veel grote ontdekkingen waren zonder de vaak Nederlandse grondleggers nooit mogelijk geweest. ‘’Veel Nobelprijzen die door Nederlanders zijn gewonnen, liggen op dit terrein. Het woord molecuul is zelfs door een landgenoot bedacht.’’
Kubbinga sloot zich jarenlang op in de Franse Nationale Bibliotheek om zijn tweeduizend pagina’s tellende meesterwerk te schrijven. Hij had de beschikking over de handgeschreven authentieke notities van legendarische wetenschappers als René Descartes. ‘’In Parijs zijn zulke bronnen aan het oorlogsgeweld ontsnapt,’’ vertelt Kubbinga. Maar naast het archiefwerk vergat hij de praktijk niet en herhaalde eeuwenoude experimenten, zoals die van Newton, in diverse RUG-laboratoria.
De auteur schenkt volgende maand een uniek exemplaar in passende stijl aan koningin Beatrix. Dit is een handgemaakte boekenset voorzien van leren omslag en goud-op-snee, zoals zeventiende-eeuwse boeken waren.