nieuws

11 mei 2009, 14:02

David de Jong (CU) stopt als raadslid; Inge Jongman nieuwe fractievoorzitter

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 30 september a.s. (de eerste vergadering na de zomervakantie) stopt David de Jong als raadslid. Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt hij directeur van Gomarus College in Drachten. Hij is van mening dat deze nieuwe baan niet te combineren is met het raadslidmaatschap. Hij wil graag een aantal belangrijke zaken nog afronden, zoals het werk van de vertrouwenscommissie om een nieuwe burgemeester voor Groningen te vinden en de besluitvorming rond het Groninger Forum en Meerstad. Inge Jongman – Mollema zal hem als fractievoorzitter opvolgen. De Jong heeft alle vertrouwen in haar na de prima samenwerking in de afgelopen ruim 7 jaar.

De Jong werd in 1992 woordvoerder voor het GPV in de commissie onderwijs en 1993 kwam daar de commissie ruimtelijke ordening bij. In 1994 werd hij raadslid naast fractievoorzitter Piet Hazekamp. Ruim 9 jaar was hij lid van de Rekenkamercommissie, waarvan een groot deel als voorzitter. Na de verkiezingen van 2002 werd hij fractievoorzitter van de ChristenUnie.