nieuws

27 aug 2012, 11:11

Dagelijks aanmeldingen Groninger Bodem Beweging

De Groninger Bodembeweging, die wil opkomen voor de belangen van Groningers die op enigerlei wijze te maken krijgen met bodemdaling door gaswinning, krijgt er dagelijks nieuwe leden bij. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de recente stevige aardschok.
De Groninger Bodembeweging, die wil opkomen voor de belangen van Groningers die op enigerlei wijze te maken krijgen met bodemdaling door gaswinning, krijgt er dagelijks nieuwe leden bij. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de recente stevige aardschok.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Iedere dag krijgen we wel aanmeldingen van nieuwe leden. Mensen maken zich onder meer ongerust over wat de schokken voor hun huizen gaat betekenen’, vertelt bestuurslid Betty van Veen van de Groningen Bodembeweging.


De beweging organiseert woensdag 5 september in Middelstum een informatiebijeenkomst, waar ook de NAM voor is uitgenodigd. ‘We willen vooral graag luisteren naar wat mensen zelf te vertellen hebben, en met die informatie gaan we vervolgens verder’, aldus Betty van Veen.
 

Meer informatie en aanmelding kan via:

www.groninger-bodem-beweging.nl