nieuws

15 apr 2002, 00:12

Dagblad stelt vragen aan de lijsttrekkers

In aanloop op de verkiezingen biedt het nieuwe Dagblad van het Noorden haar lezers de kans vragen te stellen aan de lijsttrekkers van de grote landelijke partijen. Voorlopig staat Pim Fortuyn aan kop: hij werd letterlijk bedolven onder de vragen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maar ook de overige lijsttrekkers mogen zich verheugen in een flinke publieke belangstelling. Ad Melkert (PvdA), Thom de Graaf (D66), Jan Marijnissen (SP) en Paul Rosenmuller (GroenLinks) hebben in elk geval hun medewerking toegezegd, met Hans Dijkstal (VVD) en Jan Peter Balkenende (CDA) wordt nog overlegd.
Vragen kunnen doorgemaild worden naar Willem Molema: willem.molema@hazewinkel.nl. De vragen moeten uiterlijk 26 april binnen zijn bij het Dagblad. De inzendingen moeten zijn voorzien van voor- en achternaam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer.