nieuws

23 jun 2010, 09:09

Dag van Architectuur in Groningen in teken hergebruik

Zaterdag is het weer zover: de Dag van de Architectuur. Deze staat dit jaar in het teken van hergebruik. Daarmee wil de BNA (Bond Nederlandse Architecten) het bewustzijn bevorderen om leegstaande monumenten niet te slopen, maar een nieuwe functie te geven. Groningen telt namelijk steeds meer bijzondere kerken, kloosters en oude fabrieken die door geldgebrek voor onderhoud verloren dreigen te gaan. Een prachtig voorbeeld van hoe het ook anders kan, is de in verval geraakte tramremise in Winschoten. De tramremise is nu, na jarenlang leeg te hebben gestaan, getransformeerd tot een succesvol theater.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de Renselkade, een in onbruik geraakt industrieterrein pal aan het centrum van Winschoten, stonden de fabriek van likeurmakerij Pfaff en de tramstalling al zo'n dertig jaar leeg. De tram was al eerder uit de stad verdwenen; daarna heeft remise nog een tijd als onderdeel van de likeurfabriek gefungeerd. Ondanks dat het bijzondere industriële architectuur uit het begin van de twintigste eeuw is, moest je er wel oog voor hebben om door het verval heen de schoonheid ervan te zien. Dit deel van het industriegebied had namelijk al jaren geleden haar functie verloren en de fabriek en de remise takelden zienderogen af. Pieter Omlo, architect bij KAW architecten en adviseurs, is blij dat de gebouwen nu gered zijn.

 

KAW architecten

Omlo is de betrokken architect bij de transformatie van de remise. Een paar jaar geleden vroeg de gemeente aan KAW architecten en adviseurs om de mogelijkheden tot hergebruik van één van de gebouwen in het gebied te onderzoeken, in de veronderstelling dat er weinig eer aan te behalen viel. "Dat de tramremise nu een theater is geworden, is eigenlijk puur toeval. Maar dat we iets met deze bijzondere gebouwen moesten doen, stond voor mij meteen vast." Om het industriële karakter van de remise te behouden, is het gebouw zo veel mogelijk in tact gelaten.

De hoge kosten voor het opknappen van een monument zijn de belangrijkste reden waarom veel gebouwen aan het verval worden overgelaten. Toch mag dit volgens Omlo geen doorslaggevend argument zijn om ons culturele erfgoed te laten verkommeren. "Een krap budget dwingt ons om anders te kijken naar het oude, en niet klakkeloos alles weg te gooien. Veel dingen uit het gesloopte theater 'de Klinker' konden we hergebruiken, tot aan de deuren en de toiletpotten aan toe.”

De tramremise is getransformeerd tot een tijdelijk theater die de periode tussen de sloop en de nieuwbouw van het eigenlijke theater van Winschoten, de Klinker, moet overbruggen. Nu, meer dan een jaar na de opening van het tijdelijke theater, kun je stellen dat de stap een succes was. De Tramwerkplaats trekt zoveel belangstelling dat de naastliggende vrijwel identieke tramloods nu ook is omgebouwd tot dans- en theaterruimte voor amateur-gezelschappen. De middelbare school is er inmiddels zelfs een opleiding voor jeugdtheater gestart.

Zaterdag 26 juni staat een aantal monumenten in de provincie, waaronder theater de Tramwerkplaats, open voor bezoek. De architect neemt u mee in het verleden, en laat zien hoe oude gebouwen weer een nieuwe functie kunnen krijgen. Aanmelden kan via www.platformgras.nl/dagvandearchitectuur
---------------------------------------------------------------------------------

 


REGIOBUSTOCHT NAAR DE TOEKOMST & DE OUDE REMISE


Samen met een bus vol andere nieuwsgierigen kunt u op de Dag van de Architectuur twee geweldige voorbeelden van herbestemming in de provincie bezoeken: De Oude Remise in Winschoten en De Toekomst in Scheemda. Voormalig tramwerkplaats De Oude Remise heeft een herbestemming als tijdelijk theater gekregen tot de nieuwbouw van het nieuwe Cultuurhuis van start gaat. Strokartonfabriek De Toekomst is dankzij een rijkssubsidie van de ondergang gered en krijgt nog een nieuwe bestemming. Projectarchitecten Pieter Omlo (KAW architecten en adviseurs, architect van de Oude Remise), Kor Holstein en Daniël van Huizen (Holstein restauratie atelier, architecten van De Toekomst) vertellen u hoe het was, hoe het is en hoe het wordt.

Datum: 26 juni
Tijd: 12:00
Vertrekpunt: Stadsschouwburg, Turfsingel 86
Opgave: verplicht, mogelijk via 06 30827815 t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur
Toegang: € 5,- (inclusief koffie)
Web: http://platformgras.nl/dagvandearchitectuur